SCIENTIAE NUBEM d.o.o.

Zagrebačka avenija 104 b,
10 000 Zagreb

Društvo je upisano u registar
Trgovački sud u Zagrebu

MBS 080900388

OIB 83889509499

Hrvatska poštanska banka, d.d.

IBAN: HR37 2390 0011 1008 44057

Temeljni kapital društva iznosti 20,000,00 i uplaćen je u cijelosti.

IME I PREZIME

  • direktor
  • zastupa pojedinačno i samostalno